środa 08 Gru 2021

„Józef Zwierzycki. Chluba czterech państw”.

13 czerwca 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi odbyła się promocja książki Kazimierza Urbańskiego „Józef Zwierzycki. Chluba czterech państw”. Książka została wydana przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krobia. Przybyłych gości powitała dyrektor Gminnego Centrum Kultury pani Agnieszka Wujek. Swoją obecnością zaszczycili nas: senator Marian Poślednik, Jerzy Ptak członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Radni Powiatowi, burmistrz Sebastian Czwojda, Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Jóźwiak, dyrektor ZSPiG w Krobi Józef Czarnecki, mieszkańcy Krobi oraz młodzież. 

 

Prezentacji książki dokonała dyrektor BPMiG Krobia Maria Szpurka. Pani dyrektor podkreśliła, że minęło ćwierć wieku od przekazania przez Kazimierza Urbańskiego siostrzeńca  prof. Józefa Zwierzyckiego maszynopisu biografii wybitnego geologa, który jak pisze autor przedmowy prof. Michał Mierzejewski był i jest chlubą czterech państw.

Maszynopis ten służył uczniom SP w Krobi, która od roku 1982 nosi imię znakomitego krobianina. Czerpali z niego wiedzę uczniowie biorący corocznie udział w konkursach Wiedzy o Patronie organizowanych w związku z obchodzonym Świętem Patrona.

Rok temu, na Święcie Patrona prof. M. Mierzejewski zwrócił się do burmistrza Sebastiana Czwojdy z prośbą o znalezienie środków na publikację książki. W lipcu ubiegłego roku rozpoczęły się prace dotyczące wydania życiorysu prof. Zwierzyckiego, które trwały do maja br. Następnie pani dyrektor przybliżyła pokrótce biografię Józefa Zwierzyckiego a panie bibliotekarki odczytały fragmenty z książki „Józef Zwierzycki. Chluba czterech państw”, dotyczące okresu młodości, podróży, patriotyzmu i wojny. Odczytano także kilka dykteryjek o Profesorze i anegdoty, którymi ubarwiał wykłady, jakie - mimo upływu lat - zapamiętali jego uczniowie. Na spotkaniu promocyjnym zabrali głos burmistrz Sebastian Czwojda i dyrektor szkoły pan Józef Czarnecki, dziękując za trud włożony w powstanie tak cennej dla lokalnej społeczności książki, od momentu rozpoczęcia pracy aż do jej promocji. Książka Kazimierza Urbańskiego powstała dzięki Jego wielkiemu wysiłkowi oraz niezwykłej determinacji w dotarciu do licznych dokumentów i wszelkich dostępnych świadectw. Słowa uznania należą się także prof. Mierzejewskiemu, który w dużej mierze przyczynił się do wydania publikacji. Można w niej znaleźć dużo informacji ma temat życia prywatnego i zawodowego J. Zwierzyckiego wzbogaconych fotografiami z różnego okresu jego życia. Promocji towarzyszyła wystawa poświęcona Józefowi Zwierzyckiemu, która została przygotowana przez panią Justynę Matusiak. Przybyli na spotkanie promocyjne goście otrzymali książkę „Józef Zwierzycki. Chluba czterech państw” i zostali zaproszeni na poczęstunek