środa 08 Gru 2021

Konkurs literacko-plastyczny „Moja gmina- mój dom”

 

„Moja gmina- mój dom”-tak brzmiał temat gminnego konkursu literackiego- plastycznego, który w tym roku związany był z 25-leciem obchodów Samorządu Terytorialnego Gminy Krobia, a  zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Krobi oraz Gminę Krobia. 12 listopada 2015 r. po raz 16. odbyło się podsumowanie konkursu w Gminnym Centrum Kultury. Przybyłych gości oraz laureatów i ich opiekunów przywitała pani Agnieszka Wujek, która w imieniu jury odczytała protokół konkursu plastycznego.

 

Oceny prac plastycznych dokonali:Marek Ratajczyk (przewodniczący), Irena Kędziora i Agnieszka Wujek.  Do oceny mieli 119 prac w kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jury oceniając prace brało pod uwagę przede wszystkim: zgodność prac z tematem konkursu, ujęcie tematu przez uczestnika, wyobraźnię młodego artysty, walory plastyczne prac oraz rodzaj wykorzystanych technik i narzędzi do wykonania pracy.

Laureaci w konkursie plastycznym otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

Prace literackie w kategoriach poezja i proza oceniało jury w składzie: Zbigniew Gordziej (przewodniczący) oraz Maria Szpurka dyrektor BPMiG w Krobi. Pani Maria przypomniała wszystkim że pierwszy konkurs literacko-plastyczny odbył się w 2000 roku pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna w III Tysiącleciu”

Konkurs literacki podsumował pan Zbigniew Gordziej, który przekazał uczestnikom wiele cennych wskazówek dotyczących zatytułowania utworów poetyckich, w których powinny się znaleźć sugestywne metafory, piękne słowa tworzące piękne zdania. Autorzy powinni pamiętać, że tytuł utworu jest jego integralną i istotną częścią i  nie powinien być jednoznaczny z tematem konkursu.

Nagrodami w konkursie literackim były talony, do zrealizowania w sklepie „Notka”. Za I miejsce laureat otrzymał talon o wartości 100zł, za II miejsce 80zł, III 60zł i wyróżnienie 50zł.

Dyplomy i nagrody wręczali: burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, radny Hieronim Urbański,

przewodniczący konkursu literackiego Zbigniew Gordziej, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi Agnieszka Wujek oraz dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi Maria Szpurka.

 

Nagrodzeni uczniowie:

W kategorii poezja

Szkoły podstawowe

I nagroda – Jędrzej Hądzlik z ZSPiG w Krobi za wiersz „ Niezwykła kraina” opiekun Hanna Hoska.

II nagroda – Aleksander Chudy z ZSPiG w Starej Krobi za wiersz „A w sercu mym”opiekun Małgorzata Giera.

Wyróżnienie – Przemysław Hądzlik z ZSPiG w Pudliszkach za wiersz „Moja gmina- mój dom”

opiekun Dorota Worwa.

Szkoły gimnazjalne

III nagroda – Alicja Hądzlik z ZSPiG w Pudliszkach za wiersz „Widoki z Krobi” opiekun Sylwia Kosowicz.

III nagroda – Karina Żelichowska z ZSPiG w Pudliszkach za wiersz „Moje pola, łąki...” opiekun Sylwia Kosowicz.

Wyróżnienie – Matusz Kmiecik z ZSPiG w Pudliszkach za wiersz „Moja gmina” opiekun Sylwia Kosowicz.

W kategorii proza

Szkoły podstawowe

II nagroda – Nikola Bryl z ZSPiG w Krobi za utwór „Moja gmina-mój dom”opiekun Hanna Hoska.

III nagroda - Kacper Zaremba z ZSPiG w Pudliszkach za utwór „Moja gmina, mój dom”opiekun Dorota Worwa.

Wyróżnienie - Julia Śmierzchała z ZS w Gostkowie za utwór „Przeszłość i teraźniejszość”

opiekun Aleksandra Sarbinowska.

Szkoły gimnazjalne

II nagroda – Sławomir Głoskiewicz z ZSPiG w Pudliszkach za utwór „Mój wspaniały dom” opiekun Sylwia Kosowicz.

III nagroda – Jakub Bernad z ZS w Gostkowie za utwór „Walka o tradycje” opiekun Aleksandra Sarbinowska.

Wyróżnienie- Jagoda Giera z ZSPiG w Pudliszkach za utwór „Moja gmina mój dom” opiekun Dorota Worwa.

Wyróżnienie- Marcelina Ratajczyk z ZSPiG w Pudliszkach za utwór „Sen o Krobi”opiekun Sylwia Kosowicz.

 

W kategorii plastyka

Szkoły podstawowe klasy I-III jury przyznało 4 nagrody i 4 wyróżnienia.

Wyróżnienia:

Amelia Balcerek z ZSPiG w Krobi opiekun Hanna Hoska

Kamil Gill z SP Ciołkowo

Agnieszka Marcinkowska z ZSPiG w Krobi opiekun Maria Gembiak

Antonina Olejnik z ZSPiG w Krobi opiekun Maria Gembiak

 

Nagrody:

Oliwier Bąk z SP w Ciołkowie opiekun Justyna Knapp

Zofia Strugała z SP w Ciołkowie opiekun Justyna Knapp

Martyna Talarczak z ZSPiG w Krobi opiekun Hanna Hoska

Olga Żołędziowska z ZSPiG w Krobi opiekun Hanna Hoska

 

Szkoły podstawowe klas IV -VI jury przyznało 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Wyróżnienia:

Rafał Jernaś , Aleksandra Ławniczak, Igor Wałkiewicz ze ZSPiG w Krobi opiekun Dagmara Nawrocka.

Nagrody:

III miejsce Maria Kaźmierczak z ZSPiG w Krobi

II miejsce Marcin Marciniak z ZSPiG w Krobi

I miejsce Łukasz Glura z ZSPiG w Krobi

Opiekunką grupy jest Dagmara Nawrocka.

Szkoły gimnazjalne

Wyróżnienia:

Natalia Glapiak, Eryk Kędzia i Angelika Krzyżoszczak z ZSPiG w Krobi opiekun Dagmara Nawrocka.

Nagrody:

I miejsce Karina Żelichowska z ZSPiG w Pudliszkach opiekun Sylwia Żelichowska.

II miejsce Rozalia Zielińska z ZSPiG w Krobi opiekun Dagmara Nawrocka

III miejsce Wiktoria Sadowska z ZSPiG w Krobi opiekun Dagmara Nawrocka .

Szkoła ponadgimnazjalna

Wyróżnienie

Krystian Andrzejewski z ZSO i Z w Krobi opiekun Ewa Bajer