środa 08 Gru 2021

Kolejna książka Andrzeja Miałkowskiego

 

Krobia. Z kart historii miasta do 1946 roku- taki tytuł nosi czwarta już książka tego autora wydana w końcu ubiegłego roku. Promocje zorganizowane zostały przez Bibliotekę Publiczną Miasta, która jest jej wydawcą 7 czerwca w Pudliszkach oraz w piątkowy wieczór 17 czerwca w Krobi w Pałacu na Wyspie Kasztelańskiej w sali Przemysła II. Autor przedstawił zebranym kulisy powstania książki, pokrótce omówił jej treść a także nawiązał do faktu, iż Krobia wyróżnia się spośród innych miast wielkopolskich lokowanych w tym samym okresie tym, że stanowiła ona własność biskupów poznańskich, co miało istotny wpływ np. na prawo osiedlania się innowierców, swobodnego przemieszczania się chłopów itp. Miasto i okolice tego mikroregionu, tzw. Biskupizny, wyróżniona też kultura, która przetrwała do dzisiejszych czasów.

Autor podkreślił również, że publikacja jest zebraniem materiałów wydanych w XIX i XX wieku, zarówno w opracowaniach polskich jak i niemieckich.  Uczestnicy spotkania zadawali autorowi pytania, przekazali sugestie i uwagi dotyczące opisanych zdarzeń z czasów II wojny światowej i okresu powojennego. Na zakończenie spotkań autor podpisywał książki, którymi zostali obdarowani wszyscy ich uczestnicy.
Kolejne spotkania promocyjne odbędą się w Gostyniu i Rawiczu.