wtorek 21 Wrz 2021

Zmiana dojścia do budynku

Urząd Miejski w Krobi informuje, że w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – wyspa kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – przepust grobli”, występują obecnie utrudnienia w dostępie do budynku mieszkalno-administracyjnego na Wyspie Kasztelańskiej od strony Placu Tadeusza Kościuszki. Alternatywny dostęp wyznaczony został od strony Rowu Krobskiego i stanowi go tymczasowy pomost pontonowy. W związku z powyższym, mając na celu zapewnienie sprawnego i niezakłócanego przeprowadzenia w/w prac oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o korzystanie z alternatywnego dojścia do obiektu.